maandag 31 oktober 2011

Groot volksprotest tegen de antirookterreur

Maandagavond 31 oktober 2011 is de bedreiging die de anti-rookwetgeving vormt voor het voortbestaan van de Rokersclub in Heist uitgemond in een waar volksprotest. Honderden sympathisanten zijn in de loop van de avond naar Café De Ferrybank afgezakt. De plaats waar de leden van de Rokersclub “De Ware Vrienden” op een winterse maandagavond al decennia lang hun lange stenen pijp stoppen om te proberen zo lang mogelijk de vlam in een plukje tabak te houden. Het was er op slag zo druk als tijdens de kermisdagen. Het werd echter een vergeefs wachten op de controleurs van de “rookpolitie”. Hun aangekondigde bezoek ging in rook op. Ondertussen maakten onder de vele aanwezigen ook heel wat plaatselijke politici hun opwachting. Een goed woord over de draconisch opgedrongen wetgeving was nergens te horen. Wèl lijkt er hoop te zijn dat er in Brussel toch een matiging van het rookverbod wordt overwogen, omdat er bij de bevolking geen draagvlak is. “Eerst zien en dan geloven” was echter de algemene teneur. In het stamcafé van de prijsrokers was ook de mediabelangstelling enorm. Het was via de media, facebook, kranten, internet en de lokale omroep dat het lot van de rokersvereniging onder de wijde aandacht was gebracht. Ook de regionale tv-omroep Focus was present met een ploeg. Ondermeer werd de 82-jarige uitbater André Serreyn geïnterviewd. Het gevoel was, dat de overheid met algemene ongenuanceerde maatregelen, zoals het rookverbod zich blindstaart op de voordelen, maar geen oog heeft voor het nadeel dat ze de lokale gemeenschap berokkenen. De hoge heren in Brussel zijn te wereldvreemd om te begrijpen dat ze vooral de ouderen door het wegnemen van de vrije keus nog meer isoleren dan reeds het geval is. De drukkingsgroepen die zonder draagvlak allerlei wetten en gemanipuleerde uitvoeringsbesluiten weten door te drukken blijken het grote fundamentalistische kwaad in onze maatschappij te zijn.

maandag 24 januari 2011

Gilberte Beirens overleden

In het ziekenhuis in Knokke is in de vroege uren van zaterdag 22 januari 2011 Gilberte Beirens overleden. Ze is net geen 80 geworden. Gilberte baatte in Heist 40 jaar lang, samen met haar man André Serreyn, de Ferry Bank uit, één van de weinige nog resterende visserscafés aan onze kust. Ze was ook een van de stuwende krachten achter de Rokersclub en bestuurslid van de vereniging. Op aandringen van Gilberte Beirens werden de voorbije jaren ook de belevenissen van Heistse vissersfamilies tijdens de Tweede Wereldoorlog te boek gesteld, zodat ze voor de geschiedenis niet zouden verloren gaan. Daarin wordt ondermeer ook haar vlucht -als 9-jarig meisje- naar Frankrijk en vervolgens de oorlogsjaren in Engeland beschreven. In Heist werd het nieuws over het overlijden van Gilberte Beirens met diepe verslagenheid ontvangen. Haar geschokte Britse oorlogsvriendin Sheila Glanville-Goff noemde haar zaterdag “a larger than life figure, and a terrible loss to us all”. Gilberte had één dochter, vier kleinkinderen en één achterkleinkind. In haar café was ze echter de moeder van velen. Men kan Gilberte een afscheidsgroet brengen en het rouwregister tekenen in het Uitvaartcentrum Bleyaert elke dag van 14 tot 18 uur. De begrafenis is voorzien voor vrijdag 28 januari om 10u in de kerk van Heist.

zondag 13 juni 2010

Dubbele stembusgang in Heistse Oosthoek

In Heist trokken zondag 13 juni 2010 een kleine 800 mensen tweemaal naar de stembus. Naast de nationale verkiezingen werd in de deelgemeente namelijk ook gekozen voor de wijkburgemeester van de Oosthoek. Het is een traditie die in 1946 naar aanleiding van Oosthoekkermis werd opgestart door de vereniging ‘De Ware Vrienden’. In de Ferry Bank brachten 786 mensen hun stem uit. Er waren ook dit keer weer twee gegadigden voor de positie van wijkburgemeester. De uittredende kermisburgemeester Johan Devolder en Edwin Van Aerdegem. Deze laatste haalde het pleit met 522 stemmen. Devolder kreeg 262 kruisjes naast z’n naam en wordt aldus een jaar lang wijkschepen.

Stemmen wijkburgemeester: Edwin Van Aerdegem 522, Johan Devolder 262, ongeldig 2.

maandag 6 juli 2009

Johan Devolder verkozen tot wijkburgemeester Heistse Oosthoek

Naar aanleiding van Oosthoekkermis in Heist waren er dit keer twee gegadigden voor de positie van wijkburgemeester. De uittredende kermisburgemeester Claude Serkeyn had zich niet opnieuw verkiesbaar gesteld. Zondag brachten in de Ferry Bank meer dan 600 mensen hun stem uit. Bij de telling bleek dat Johan Devolder, die voor het eerst deelnam, de meeste stemmen binnenrijfde en wijkburgemeester werd. Luc Callier werd verkozen tot eerste wijkschepen.

Stemmen wijkburgemeester: Johan Devolder 390, Luc Callier 270, ongeldig 1.

dinsdag 14 oktober 2008

Rokersclub vanavond op Focus

Op de eerste pijprokersavond van het seizoen was er maandag in de Ferry Bank in Heist zelfs interesse vanwege een cameraploeg van de regionale tv-zender Focus. Een kleine twee uur heeft het team gefilmd, geïnterviewd en vragen gesteld over de geschiedenis van de Rokersclub, die dit jaar z’n 125-jarig bestaan viert. Het clublokaal in de Pannenstraat in Heist is één van de weinige plaatsen in ons land waar nog in competitieverband de pijp gestopt wordt. Een kort nieuwsverslag van de seizoenstart van de pijpenrokers zal dinsdagavond te zien zijn vanaf 18.30u in het regionaal journaal van Focus.

vrijdag 3 oktober 2008

Wedstrijdroken start weer in Ferry Bank

De herfst is in het land. Dat betekent avonden die moeten gezellig gemaakt worden. Maandagavond 13 oktober begint in Knokke-Heist dan ook het nieuwe seizoen wedstrijdroken in de Ferry Bank. Het is één van de weinige plaatsen in ons land waar nog in competitieverband de pijp gestopt wordt. De rokersclub benadrukt dat niet het genot van het roken voorop staat, maar wel de kunst om de pijp zo lang mogelijk brandend te houden. Terwijl een pijp tabak doorgaans na een half uur op is, lukt het de geoefende wedstrijdroker om de pijp meer dan twee uur te laten branden met amper 3,5 gram tabak. De rokersclub begroet maandag dan ook graag nieuwe gegadigden, die het ook eens willen proberen. De start is om 20.45u. Aspirant-wedstrijdrokers krijgen vooraf de nodige tips om zo lang mogelijk de vlam in de pijp te houden. Daarbij worden de sacrale handelingen uitgelegd: het stoppen, aansteken en brandend houden van de pijp wordt besproken. Gezien maar af en toe aan de pijp wordt gelurkt is hoofdzaak het gezellig samenzijn.

Start pijprokersseizoen: maandag 13 oktober 20.45u Café Ferry Bank, Pannenstraat 120, Heist-aan-zee.

zondag 28 september 2008

Gedenktekens van verenigingen ingeveegd bij Sincfala

Op het voetpad bij Sincfala heeft de heemkring “Heyst Leeft” zondag voor het eerst gedenktegels onthuld. Met de drie ingebeitelde arduinplavuizen worden de verenigingen gelauwerd die in de deelgemeente honderd jaar of meer aan de slag zijn. Het gaat daarbij om de Schuttersvereniging De Duinengalm, de Rokersclub De Ware Vrienden en de plaatselijke Ceciliaharmonie. De Duinengalm werd gesticht in 1878, hoewel er reeds sporen zijn van een schuttersvereniging in Heist sedert de 17de eeuw. Men schoot toen op het Schuldhof in een duinpanne waar tegenwoordig de parking van de Knokkestraat gesitueerd is. De Rokersclub werd in 1883 opgericht om de Heistse vissers naast kaarten en ander vertier een extra ‘verzet’ te verschaffen in de lange wintermaanden. De hele geschiedenis van de Rokersclub kan men HIER lezen. Zondag 28 september 2008 werd ook de Ceciliaharmonie Heist gehuldigd. Dat maakte meteen het eeuwfeestjaar van de fanfare helemaal rond. Na toespraken van Heyst Leeft voorzitter André Desmidt en ere-senator Manu Desutter was er werk aan de winkel voor de vertegenwoordigers van de drie feestende verenigingen. Gelegenheidswerkers voor de Rokersclub waren André Serreyn en Patrick Warnez, gesuperviseerd door Gilberte Beirens. Tijdens de druk bijgewoonde ceremonie moest namelijk het bouwzand van de gedenktegels geveegd worden, zodat ze nu zichtbaar onderdeel vormen van de plaatselijke geschiedenis. Wanneer verenigingen de kaap van de 100 jaar passeren verdient dit volgens “Heyst Leeft”extra aandacht, zeker in een tijd waar het gemeenschapsleven aan het verwateren is.

woensdag 24 september 2008

Ook Vloertegel voor Rokersclub in “Trottoir Notoir”

Vanaf zondag 28 september wordt een stuk voetpad in de Pannenstraat in Heist ingericht als "Trottoir Notoir". Het gaat om een initiatief van "Heyst Leeft". De bedoeling is om elke vereniging die 100 jaar wordt te vereeuwigen met een gedenktegel. Deze extra attentie is ongetwijfeld aangewezen in een tijd waar het gemeenschapsleven aan het verwateren is. Zondag gaat het om 14u stoetsgewijs van bij de Ceciliaharmonie in de Heistlaan naar Sincfala. Daar gebeurt de inhuldigingsceremonie. Bij de start van de 'nieuwe traditie' komt er in het "Eeuwlingenpad" niet alleen een herinneringstegel voor de Ceciliaharmonie, die deze maand 100 jaar is. Er zijn namelijk verenigingen in de badstad die een stuk ouder zijn. Derhalve worden ook nog de Schuttersgilde De Duinengalm en de Rokersclub De Ware Vrienden vereeuwigd met een sterrentegel. Deze verenigingen werden respectievelijk in 1878 en 1883 gesticht. Heyst Leeft hoopt met het initiatief een stukje plaatselijke geschiedenis te vrijwaren voor verdwijning.

Geschiedenis van De Rokersclub

In hun stamlokaal in de Ferry Bank in de Pannenstraat komen op winterse maandagavonden tegenwoordig nog steeds de leden van de Rokersclub bijeen. De traditie van samen een pijpje te stoppen en “prijs te roken” is meer dan een eeuw oud. Het was namelijk in 1883 dat een groepje ”Ware Vrienden” in Heist besloot een Rokersclub op te richten. De bedoeling was om tussen pot en pint een extra ‘verzet’ te hebben tijdens de lange donkere wintermaanden. De vissers konden ’s winters in hun kleine platte schuiten nauwelijks naar zee. Ze breiden netten en boerden allemaal wat, maar hadden in de duistere avonden ook veel vrije tijd. Wedstrijd roken was goed vertier en het was ook heel goedkoop. In 1909 werd het bestaan van de Rokersclub geofficialiseerd bij Gustaaf Leber, een caféhouder in de Pannestraat. Het was de tijd toen in Heist een honderdtal cafés bedreven werden. Voorzitter van de "Ware Vrienden" werd toen Alfred Martony, beter bekend als Fredje "Pauw" (links op de foto). Hij was Eerste Schepen in Heist. Leber werd secretaris-penningmeester. In 1925 verhuisde de Rokersclub naar café De Zeehaven. Dat was de herberg van Richard Dierickx op het klein Marktje, waar nu de Kubus aan De Bolle z'n onderkomen heeft. Het was in die tijd dat door de club een eerste vaandel werd aangekocht. Voorzitters waren achtereenvolgens Jozef Vantorre en Joseph Valcke. Het café werd later overgenomen en werd dan uitgebaat door de familie Mouton. Tijdens de oorlogsjaren stond het tabak roken op een laag pitje. Een groot deel van de vissersfamilies waren met hun schepen naar Engeland gevlucht. Het was na de terugkeer van de vissers in augustus 1945 dat er weer wat leven in de brouwerij kwam. In 1946 heeft de Rokersclub de Ferry-Bank als nieuwe locatie gekozen. Het café werd uitgebaat door Leon Vantorre (Mussche) en z’n vrouw Angèle, ook al een Vantorre (Clodde). In het kader van de kermisviering werd in 1946 door de Rokersclub Leon Ollevier als eerste Wijkburgemeester van de Heistse Oosthoek aangesteld. Later kwamen er dan verkiezingen om de 3 jaar. In 1955 kreeg de Rokersclub het predikaat van Koninklijk. De vereniging bestond toen namelijk ruim meer dan 50 jaar. Er waren in Vlaanderen, Nederland en Noord-Frankrijk heel wat rokersclubs. Ook per bus ging men regelmatig bij andere rokersclubs kampioenroken. Het was een heel sociaal gebeuren. Vanaf 1970 werden de Wijkburgemeesters jaarlijks gekozen. En ook deden de Wijkgouverneurs hun intrede. Zelfs werd een Miss Rokersclub gekozen. Op 1 mei 1971 hebben de huidige uitbaters, Gilberte Beirens en André Serreyn de Ferry Bank overgenomen. De biljartclub, kaarters, de spaarkas, en de rokersclub, ze bleven er allemaal jaar na jaar hun gang gaan. Er zijn tegenwoordig nog steeds 25 rokingen per jaar. Wie de meeste punten heeft wordt dan gelauwerd als Kampioen. De vrouwen hebben hun eigen Kampioene. Op de foto hierboven wijlen rokerskampioene Adrienne Vantorre (Louise van Pol Mussche).

Bij het wedstrijdroken komt het er steeds op aan om de vlam zo lang mogelijk in zo weinig mogelijk tabak te houden; een hele kunst! Dat staat allemaal keurig omschreven in het reglement. Vrouwen kregen 3 gram en mannen 4 gram tabak. Tegenwoordig is dat 3,5 gram voor iedereen. Daarnaast ook twee lucifers en een pijpehouder. Men krijgt twee minuten om de pijp aan te steken. Daarna moet "alle vuur" van tafel verdwijnen. "De kunst bestaat erin de pijp zolang mogelijk te laten roken. Ge moet dus heel zuinige trekjes nemen. Niet-rokers doen dit doorgaans beter dan rokers", aldus (het oudste rokende lid) André Serreyn (op de foto). Zo'n 40 jaar geleden slaagde een lid van de rokersclub erin 204 minuten de vlam in de pijp te houden met slechts een plukje tabak. Met de kampioen ging het om Joseph Utterwulghe, die eigenlijk Frans heette, maar best bekend was onder de naam "Tjeppen van Pier Debrees". In het begin werd er altijd uit een stenen pijp gerookt die voorzien was van een kromme steel. Later kwamen de lange witte pijpen in voege.

De Gouverneurs van de Oosthoek

In de jaren 60 van de vorige eeuw werd een nieuwe traditie toegevoegd aan de Oosthoekkermisviering. Naast de Wijkburgemeester werd namelijk ook een Gouverneur aangesteld. De eerste dergelijke wijkmandataris was Romain Hillewaere. Enige jaren later werd andermaal gestemd en werd François Desnyder de nieuwe Wijkgouverneur. Hij bleef meer dan een decennium aan de ‘macht’. In 1987 vond hij echter zelf dat het welletjes was geweest en op zijn voorstel werden toen nieuwe verkiezingen gehouden voor wijkgouverneur. Maar het lot besliste, dat hij opnieuw werd verkozen. Het is toen dat het voorstel op tafel is gekomen waarbij om de 3 jaar voor een nieuwe gouverneur gestemd wordt. De kandidaat moet een minimum leeftijd van 40 jaar hebben.

Hier dan door de jaren heen de Wijkgouverneurs van de Heistse Oosthoek:
1971 : Romain Hillewaere
1972 : François Desnyder
1987 : François Desnyder
1990 : Karel Savels
1993 : François Six
1996 : Maurice Beausaert
1999 : Gerard Claeys
2002 : Gerard Claeys
2005 : Ronny Savels
2008 : Yves Dezutter