zondag 28 september 2008

Gedenktekens van verenigingen ingeveegd bij Sincfala

Op het voetpad bij Sincfala heeft de heemkring “Heyst Leeft” zondag voor het eerst gedenktegels onthuld. Met de drie ingebeitelde arduinplavuizen worden de verenigingen gelauwerd die in de deelgemeente honderd jaar of meer aan de slag zijn. Het gaat daarbij om de Schuttersvereniging De Duinengalm, de Rokersclub De Ware Vrienden en de plaatselijke Ceciliaharmonie. De Duinengalm werd gesticht in 1878, hoewel er reeds sporen zijn van een schuttersvereniging in Heist sedert de 17de eeuw. Men schoot toen op het Schuldhof in een duinpanne waar tegenwoordig de parking van de Knokkestraat gesitueerd is. De Rokersclub werd in 1883 opgericht om de Heistse vissers naast kaarten en ander vertier een extra ‘verzet’ te verschaffen in de lange wintermaanden. De hele geschiedenis van de Rokersclub kan men HIER lezen. Zondag 28 september 2008 werd ook de Ceciliaharmonie Heist gehuldigd. Dat maakte meteen het eeuwfeestjaar van de fanfare helemaal rond. Na toespraken van Heyst Leeft voorzitter André Desmidt en ere-senator Manu Desutter was er werk aan de winkel voor de vertegenwoordigers van de drie feestende verenigingen. Gelegenheidswerkers voor de Rokersclub waren André Serreyn en Patrick Warnez, gesuperviseerd door Gilberte Beirens. Tijdens de druk bijgewoonde ceremonie moest namelijk het bouwzand van de gedenktegels geveegd worden, zodat ze nu zichtbaar onderdeel vormen van de plaatselijke geschiedenis. Wanneer verenigingen de kaap van de 100 jaar passeren verdient dit volgens “Heyst Leeft”extra aandacht, zeker in een tijd waar het gemeenschapsleven aan het verwateren is.